Την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 έγινε η απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας και στην συνέχεια εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και ελεγκτικής επιτροπής για την επόμενη τριετία.

Μετά και την συγκρότηση σε σώμα το νέο Δ.Σ είναι το εξής:

Παντελής Ι. Σαλλιάρης Πρόεδρος

Κώστας Μούνδρος Αντιπρόεδρος

Αντώνης Νικολάου Γραμματέας

Μιχάλης Τσατσαρώνης Ταμίας

Ανδρέας Βουρλίδης Μέλος

Στρατής Γδύσης Μέλος

Λευτέρης Καλογριάς Μέλος

Σπύρος Κωστάλας Μέλος

Ειρήνη Πιταούλη Μέλος